لیست قیمت دمبل وزنه هالتر وایپر

وضعیت:
دانلود PDF/Video نسخه چاپی

واحد کالا: عدد

تاریخ بروزرسانی: 1399/6/30

تعداد بازدید: 103835

برای سفارش تلفنی با این شماره ها تماس بگیرید :

37
مقایسه به من اطلاع بده

ارسال به دوستان

مشخصات فنی

نقد و بررسی

لیست قیمت دمبل های شش ضلعی :

دمبل شش ضلعی 5 کیلو                  یک جفت         3.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 7.5 کیلو               یک جفت         4.500.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 10 کیلو                یک جفت         6.000.000ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 12.5 کیلو             یک جفت         7.500.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 15 کیلو                یک جفت         9.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 17.5 کیلو             یک جفت         10.500.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 20 کیلو                یک جفت         12.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 25 کیلو                یک جفت         15.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 30 کیلو                یک جفت         18.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 35 کیلو                یک جفت         21.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل شش ضلعی 40 کیلو                یک جفت         24.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 دمبل شش ضلعی 45 کیلو               یک جفت         27.000.000 ریال

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 دمبل شش ضلعی 50 کیلو               یک جفت         30.000.000 ریال

 برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

لیست  قیمت دمبل های روکش دار ایروبیک :

دمبل روکش دار ایروبیک 0.5 کیلویی یک جفت                        45.000 تومان

 برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دمبل روکش دار ایروبیک 1 کیلویی یک جفت                             55.000 تومان