0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
حالت نمایش
مقایسه دستگاه بدنسازی پارکی  پرس پا دستگاه بدنسازی پارکی پرس پا دستگاه پرس پا موجب تقويت ماهيچه هاي ران و ساق پا مي گردد. دستگاه بدن سازي پرس پا براي تمام افراد با سنين مختلف، پيشنهاد مي گردد. نحوه استفاده از دستگاه: لطفا بر روي كفه هاي صندلي شكل بنشينيد، پاهاي خود را بر روي پدال ها و دستان خود را بر روي ميله مقابل خود قرار داده ، پا هايتان را تا انجا كه ميتوانيد و با تمام قدرت در معرض كشش قرار دهيد و سپس متناوبا عقب بكشيد.لازم به توضيح است كه حركات را به ارامي انجام دهيد. نحوه استفاده از دستگاه پرس پابسيار ساده است. بر روي كفه هاي صندلي شكل بنشينيد، پاهاي خود را بر روي پدال ها و دستان خود را بر روي ميله مقابل خود قرار داده، پا هايتان را تا انجا كه ميتوانيد و با تمام قدرت در معرض كشش قرار دهيد و سپس متناوبا عقب بكشيد. توجه کنيد که حركات را بايد به آرامي انجام دهيد.

دستگاه پرس پا موجب تقويت ماهيچه هاي ران و ساق پا مي گردد. دستگاه بدن سازي پرس پابراي تمام افراد با سنين مختلف، پيشنهاد مي گردد

6500000 ریال

سفارش محصول
مقایسه دستگاه چرخ و فلک  بارفیکس چرخشی پارکی دستگاه چرخ و فلک بارفیکس چرخشی پارکی دستگاه چرخ و فلک آویزانی موجب افزایش قد بصورت عمود و تقویت بازوان و بحركت در آوردن كلیه اعضا بدن به طرف چپ و راست و چرخشی میشود كه بسیار مفرح و برای تقویت دیسك كمر مناسب است. نحوه استفاده از دستگاه: فرمان بالا را گرفته و بصورت عمودی به طرف بالا و پایین و در مرحله دوم در حالت ایستایی به طرف چپ و راست، خود را به چرخش در آورید. سنین مختلف می توانند از دستگاه بدن سازی چرخ و فلک آویزانی استفاده کنند.

دستگاه چرخ و فلک بارفیکس چرخشی دستگاه چرخ و فلک آویزانی موجب افزایش قد بصورت عمود و تقویت بازوان و بحركت در آوردن كلیه اعضا بدن به طرف چپ و راست و چرخشی میشود كه بسیار مفرح و برای تقویت دیسك كمر مناسب است. نحوه استفاده از دستگاه: فرمان بالا را گرفته و بصورت عمودی به طرف بالا و پایین و در مرحله دوم در حالت ایستایی به طرف چپ و راست، خود را به چرخش در آورید. سنین مختلف می توانند از دستگاه بدن سازی چرخ و فلک آویزانی استفاده کنند.

6500000 ریال

سفارش محصول
مقایسه دستگاه چرخ و فلک چهار فرمان پارکی دستگاه چرخ و فلک چهار فرمان پارکی دستگاه چرخ و فلک چهارتایی : باعث تقویت ماهیچه های ناحیه شانه ، مفاصل آرنج ها و مچ گردیده و عملکردی قلب و ششها را تقویت می نماید . همچنین خون در بدن سریع تر گردش می نماید. دستگاه چرخ و فلک چهارتایی برای تمام افراد با سنین مختلف مناسب بوده و بخصوص برای بیماران قلبی و عروقی پیشنهاد می گردد. در استفاده از دستگاه چرخ وفلک چهارتایی باید به این نکته توجه داشت که سرعت چرخش فرمان باید به آرامی صورت پذیرد. استفاده از دستگاه چرخ و فلک چهارتایی : در ورزش صبحگاهی و ابتدای روز موجب گردش خون بیشتر در بدن شده و این باعث می گردد تا شما روز را شادابتر و شادتر و با نشاط تر آغاز نمایید و با روحیه بالاتر و قوی تر کا روزانه خود را آغاز نمایید. از آنجا که دستگاه چرخ و فلک چهارتایی محوطه کمی را اشغال می کند می توان آنرا در حیاط منازل و یا پارکینگ نصب نمود تا هم کودکان و هم بزرگ سالان به ویژه خانم های خانه دار درر طول روز از آن بهره ببرند.

دستگاه چرخ و فلک چهارفرمان پارکی

7000000 ریال

سفارش محصول